Hakkımızda

Bahariye Anaokulu

Özel Bahariye Anaokulu eğitimde bütünsel ve evrensel bir bakış

açısına sahiptir. Çocuğu bağımsız bir birey olarak görür ve çocuğa

özgü doğal öğrenme sürecinin farkındalığıyla eğitim verir. Çocuğun

özgüvenini, bağımsızlığı ve öğrenme merakını geliştiren

Montessori metodunu kullanır.